Activiteiten

Wekelijks zijn er toss-momenten die voor alle leden vrij toegankelijk zijn (zie ook: agenda).

In het voorjaar en in het najaar doen teams van GKTC mee aan de competitie van de KNLTB.

Eind maart organiseren we ons jaarlijks een open (dubbel)toernooi.

In de wintermaanden doen teams van onze club mee aan een wintercompetitie met verenigingen in Noord- en Midden Drenthe.

Af en toe organiseren we gezellige avonden (met of zonder tennis) voor onze leden.