Activiteiten

Wekelijks zijn er toss-momenten die voor alle leden vrij toegankelijk zijn (zie ook: agenda).

In het voorjaar en in het najaar doen teams van GKTC mee aan de competitie van de KNLTB.

Eind maart/begin april organiseren we jaarlijks een open (dubbel)toernooi.

In de wintermaanden doen teams van onze club mee aan een wintercompetitie met verenigingen in Noord- en Midden Drenthe.

Af en toe organiseren we gezellige avonden (met of zonder tennis) voor onze leden.